Lighthouse Benelux BV

van Heemstraweg 19A
6657 KD Boven-Leeuwen
Tel. 0487-560811
www.golighthouse.nl/

Overal waar "clean"vereist is:
Lighthouse Benelux levert meetapparatuur en realiseert meetsystemen in die bedrijfstakken waar "clean" absoluut vereist is.
Met de combinatie van worldwide solutions van de Lighthouse-systemen, de partnerships met eindgebruikers, jarenlange ervaring en optimale kennis van de regelgeving,
biedt Lighthouse Benelux dat maatwerk dat u van de marktleider in Environmental Monitoring Systemen mag verwachten.
Elke (monitorings)oplossing is 100% toegesneden op de normen en standaarden die in uw bedrijfstak van toepassing zijn.

Ook uw partner voor hoogwaardige kalibratie:
U wilt niet alleen de zekerheid van klasse-producten, maar ook de zekerheid van kalibratieservice op hetzelfde hoge niveau.
Onze dienstverlening op het gebied van calibratie zorgt voor de zekerheid van systemen en meetinstrumenten die optimaal betrouwbaar zijn.
Calibratie van al uw sensoren, particle counters en zowel Lighthouse meetsystemen als andere merken, worden door onze experts uitgevoerd in onze laboratoria.