Reglement

Reglement Maas en Waalse buikschuifkampioenschappen

* De teamcaptain of inschrijver/contactpersoon is er verantwoordelijk voor dat alle teamleden van het reglement op de hoogte zijn
* Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen
* Ieder team moet zich op tijd melden bij de organisatie, minimaal een kwartier voor aanvang van het inschuiven
* Inschrijven gebeurt bij voorkeur vooraf via e-mail buikschuiven@dagvanleeuwen.nl of via het inschrijfformulier op www.dagvanleeuwen.nl
* Op de dag zelf kun je jezelf of je team ook opgeven bij de organisatie om mee te doen. Iedereen die wil schuiven, mag schuiven!
* Een buikschuifwedstrijd bestaat uit een aanloop, een sprong op de baan, schuiven op de buik over de met zeep ingesmeerde baan en het luiden van de bel aan het einde van de baan, gevolgd door een plons in het bad met water.
* Buikschuivers worden ingedeeld in de categorieën junioren (t/m 13 jaar) en senioren (vanaf 14 jaar). Voor junioren is de buikschuifbaan 14 meter lang, voor volwassenen 18 meter
* In zowel de categorie volwassenen als junioren vallen de beste drie teams in de prijzen (Goud, Zilver en Brons) alsmede de beste drie individuele buikschuivers (Goud, Zilver en Brons)
* Iedere deelnemer mag vier keer buikschuiven voor het klassement
* Een team bestaat uit vier buikschuivers. De beste tijden van iedere schuiver bij elkaar opgeteld vormen de teamtijd (dus de snelste tijd van schuiver 1 + de snelste tijd van schuiver 2 + de snelste tijd van schuiver 3 + de snelste tijd van schuiver 4 = de teamtijd)
* Het team met de snelste teamtijd wint het kampioenschap en mag zich een jaar lang Maas & Waals Buikschuifkampioen noemen
* Alle deelnemers schuiven mee in het individuele klassement. De beste tijd van een schuiver telt daarvoor mee. Degene met de snelste tijd is de Maas & Waalse Buikschuifkampioen.
* In het geval van gelijk eindigen van teams worden de tweede tijden van de schuivers bij de snelste opgeteld om tot een winnaar te komen (en zo nodig derde en vierde snelste tijd)
* In het geval van gelijk eindigen van schuivers individueel wordt gekeken naar de tweede snelste tijd van de schuivers (en zo nodig derde en vierde snelste tijd)
* Inschuiftijd: voorafgaand aan het buikschuiven is er tijd om in te schuiven en warm te lopen
* Wedstrijdduur: als team ben je een halfuur á drie kwartier kwijt met het buikschuiven
* Het is niet toegestaan met schoenen aan het buikschuiven deel te nemen. Omdat de aanloopbaan gemaakt is van dakleer, wordt geadviseerd om waterschoenen of sportsokken te dragen. De outfit bestaat uit zwembroek of bikini/badpak en waterschoenen/sportsokken
* De buikschuiforganisatie voorziet de deelnemers van groene zeep om zichzelf goed in te zepen voor het schuiven
* Het nat en ingezeept houden van de baan is de verantwoordelijkheid van de organisatie en niet van de deelnemers
* Zorg ervoor dat de startplek van de aanloop niet te glad wordt! Dus inzepen gebeurt ruim naast de baan. Alleen de schuiver die aan de beurt is, mag op de startplek gaan staan als de omroeper dat zegt

* Het is vanwege eigen veiligheid verboden om op eigen initiatief te buikschuiven
* De tijdmeting start wanneer het eerste lichaamsdeel (meestal de handen) van de schuiver boven de buikschuifbaan zijn
* De tijdmeting stopt als de buikschuiver de bel luidt die aan het eind van de baan hangt. Als de bel wordt gemist of niet hoorbaar wordt geluid, telt de geschoven tijd niet mee. Als de bel niet wordt gehaald, telt de geschoven afstand. Als de bak wel wordt gehaald, maar de bel niet dan telt de maximale afstand
* Het is niet toegestaan jezelf bij het buikschuiven met je handen of voeten af te zetten tijdens het buikschuiven Ook niet bij het hek bij de aanloop of aan het eind van de buikschuifbaan. Op de buik schuiven graag!
* Deelnemers van het buikschuiven geven toestemming dat eventuele foto- en/of filmopnames gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden.
* De buikschuiforganisatie heeft altijd gelijk, ook als het reglement niet in een oplossing voorziet